Reparacions

Realització de reparacions de maquinària y aparells diversos.

Reconstrucció, modificació  recuperació dels components.

Assessorament i disseny propi del projecte.

Ensamblatge final.