Torn CNC

Torn Doosan LYNX 2100 LM


Torn Hyundai WIA HD 2200 MC

Nombre d'eixos 3
Recorregut transversal X 215 mm
Recorregut vertical Z 482 mm
Mida del mandrí 10"
Nombre d'eines 12
Eines de fresat en viu 2

Torn Pinacho Mustang 225

Diàmetre de tornejat 260 mm
Llargada de tornejat 1500 mm
Diàmetre de pas de fus 65 mm
Nombre d'eines 8